Projekt Praha – město pro lidi

Smetanovo nábřeží

a zákaz tranzitní dopravy

Nejkrásnější pražské nábřeží s ikonickou vyhlídkou na Pražský hrad slouží dnes hlavně jako zkratka přes Prahu pro tranzitní automobilovou dopravu. Auta si touto trasou zkrátí cestu přes město zhruba o pět minut. Smetanovo nábřeží bylo pro auta neprůjezdné již několikrát, po povodních v roce 2002 a při rekonstrukci tramvajové trati v roce 2011 a v roce 2019.

19. 9. 2004

První uzavírka v rámci Evropského dne mobility

„Uzavírka Smetanova nábřeží je poměrně odvážná novinka, na které testujeme, jak by mohlo vypadat centrum bez aut,“ komentoval uzavírku primátor hlavního města Prahy Pavel Bém (ODS). „Takto bychom si totiž představovali budoucnost centra města – bez aut, zklidněnou.“

21. 9. – 12. 10. 2013

soboty

Druhá uzavírka „Nábřeží žije“

„Hlavní cíl je jednoduchý – aby se ve městě dobře žilo. Proto chceme nabídnout Pražanům, aby si sami zkusili zažít Smetanovo nábřeží jako mnohem přívětivější místo, než jako ho všichni v současnosti známe,“ řekl primátor Tomáš Hudeček (TOP 09). Na zklidnění a oživení atraktivní lokality s výhledem na Pražský hrad a Petřín se podílely Útvar rozvoje hlavního města Prahy, členové iniciativy Auto*Mat, FAMU i místní kavárny.

2013

Auto*Mat o uzavírce v dokumentu Zklidnění centra Prahy v kontextu zprovoznění tunelu Blanka

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

Po vyhodnocení uzavírek v rámci „Nábřeží žije“ doporučení pro Smetanovo nábřeží jsou následující:

Dopravní režim

Vzhledem k tomu, že víkendové akce Nábřeží žije znamenaly pro tramvaje zhruba stejnou jízdní dobu jako ve všední den, je žádoucí realizovat dopravní režim umožňující jízdu tramvají rychlostí nikoliv 20 km/h, ale 30 km/h. Společně s vypnutím signalizace na Křižovnickém náměstí tak bude možné dosáhnout lepší jízdní doby než o víkendech.

 

Je žádoucí uvažovat o možném průjezdu pro část místní dopravy, a to nejspíš takové, kterou realizují rezidenti a/nebo má počátek i cíl cest v oblasti Starého Města, případně dalších vyjmenovaných druhů vozidel.

 

S ohledem na to by byl vhodný dopravní režim řešený formou zóny 30 km/h v úseku Národní – Karlovy Lázně a Křižovnické náměstí – Palachovo náměstí. V úseku Karlovy Lázně – Křižovnické náměstí by byla vložená pěší zóna s povoleným průjezdem veřejné a vyjmenované dopravy.

Stavební úpravy

Zklidnění Smetanova nábřeží předpokládá celkovou revitalizaci prostoru a přestavbu uličního profilu. Bez stavební úpravy uličního profilu nebude uliční prostor rozčleněn způsobem odpovídajícím novému využití. Nepředpokládáme potřebu měnit polohu tramvajových kolejí, zásadní změnou bude posunutí chodníkových obrub. Nízké intenzity umožňují vedení veškeré dopravy v prostoru tramvajového pásu, a to nejméně v úseku Národní–Platnéřská. Tramvajové zastávky by měly být řešeny vytaženými chodníky.

Mobiliář

Ulice by měla být osazena novým mobiliářem, který již nemusí být orientován na oddělení nábřežního chodníku od zbytku uličního profilu. Je nezbytné podpořit pobytovou funkci nábřeží, aby zde lidé mohli zůstávat i bez programu. Nezbytný mobiliář zahrnuje WC, občerstvení, lavičky napevno s kvalitními opěrkami i přesuvné židle.

Řešení Malé Strany

Malá Strana je tranzitní dopravou zatěžována podobně jako Smetanovo nábřeží. Jakkoliv situace zde již nemůže být horší, není žádoucí ponechat se zklidněním Smetanova nábřeží Malou Stranu jako jediný možný průjezd. Řešením je zde tudíž tzv. zasmyčkování, tedy odstranění tranzitu rozdělením Malé Strany na severní a jižní část, mezi kterými bude mít povolený průjezd pouze vyjmenovaná místní doprava.

Projekt Praha – město pro lidi