Online ubytovací platformy

Největší platformy:

Airbnb
Booking
Flipkey
HomeAway
House Trip
Vacation Rentals
Vrbo

Původní koncept Airbnb

Propozice pro hostitele:

~ sdílej místnost ve svém bytě

~ přivydělej si na nájem

~ seznam se se zajímavými lidmi

Propozice pro hosty:

~ poznej město jinak než v neosobním hotelu

~ pronajmi si pokoj u svých hostitelů a seznam se s městem skrze lidi, kteří v tomto městě bydlí a znají ho

Airbnb svou činnost zahájil pod názvem AirBed & Breakfast.

dnes

Ze sdílených pronájmů pokojů se stal byznys realitních a správcovských společností vlastnících a obsluhujících až stovky bytů. Rychlý rozvoj online ubytovacích platforem v čele s Airbnb vytváří tlak na různé oblasti života města.

1/ Zvýšení turistické návštěvnosti, a tím i zvýšení intenzity cestovního ruchu ve městě a tlaku na prostor.

 

2/ Zvýšení komerčního využití původně rezidenčních bytů, a tím zvýšení tlaku na dostupnost bydlení, ceny i nájemné bytů.

 

3/ Narušení a postupná přeměna původně rezidenčních oblastí na oblasti cestovního ruchu, eliminace bariér mezi soukromým a turistickým prostorem, snížení kvality života místních obyvatel.

 

4/ Nárůst šedé ekonomiky, neodvádění daní a turistických poplatků.

„Airbnb je faktorem, který způsobuje zvyšování cen nájmů, zhoršuje krizi bydlení a snižuje kvalitu života všech Pařížanů, obzvláště střední třídy.“

 

Starostka Paříže Anne Hidalgo

„Současná situace je daleko od původní myšlenky sdílené ekonomiky, kterou bylo nechat turisty bydlet u vás doma, připravit jim snídani a říct jim něco zajímavého o městě. Je to pouze rozptýlený hotel, kde zneužíváte pohodlí ostatních občanů města a místních obyvatel a snažíte se vydělat na jejich úkor. Airbnb pojídá město zevnitř.“

 

Primátor Prahy Zdeněk Hřib

Projekt Praha – město pro lidi

Omezení krátkodobého komerčního ubytování

Ve světových městech

Vídeň

Krátkodobý pronájem bytů v obytných zónách je zakázán. Nové ustanovení uvádí, že komerční využití bytů pro účely krátkodobého pronájmu není kvalifikováno jako rezidenční využití. Majitelé bytů, kteří si pronajímají nemovitosti na základě dlouhodobých nájemních smluv, musí do nájemní smlouvy zahrnout klauzuli, která informuje svého nájemce o zákazu krátkodobých podnájmů. Za porušení ustanovení hrozí vysoké pokuty.

Madrid

Město nařídilo provozovatelům krátkodobého ubytování, že smí službu nabízet pouze za předpokladu, že se turisté, kteří službu využívají, dostanou do pronajatého bytu odděleným vchodem, který nevyužívají ostatní obyvatelé domu.

Berlín

Je povoleno pronajímat celý byt maximálně po dobu 90 dní v roce. Pronajímatelé musejí obdržet městskou licenci k pronájmům.

Paříž

Krátkodobé pronájmy jsou možné maximálně 120 dní v roce. V Paříži se připravují referenda v městských částech, která budou moci omezit krátkodobé ubytování ještě více.

Střed Londýna

Krátkodobé pronájmy maximálně 90 dnů v roce. Mimo centrum 140 dní.

Barcelona

Airbnb poskytlo informace o pronájmech. Takto poskytované byty musejí mít městskou licenci. Za nelegální poskytování jsou udělovány vysoké pokuty. Takto užívané byty platí větší daň z nemovitosti.

Amsterdam

Krátkodobé pronájmy ve středu města maximálně 30 dnů v roce.

Palma de Mallorca

Úplný zákaz krátkodobého ubytování. Nové nařízení již nebude umožňovat sdílení bytů v bytových domech.

New York a San Francisco

Je povoleno pronajímat byt pouze v budově s více než třemi obývanými byty a maximálně na 90 dní v roce, a to pouze v bytech, kde zároveň bydlí pronajímatel.

New Orleans

V některých populárních čtvrtích města platí úplný zákaz krátkodobého ubytování.

Santa Monica

V městě je zákaz krátkodobých pronájmů celých bytů, ve kterých zároveň s hosty nebydlí pronajímatel. Pronajímatel musí registrovat byt na městském úřadu a obdržet licenci k pronajímání. Pronajímatel je zodpovědný za zaplacení 14% turistické daně. Město pokutuje platformy, které zveřejňují nezákonné pronájmy.

Japonsko

Zákon vyžaduje, aby majitelé domů zaregistrovali nemovitosti k pronájmu u místní samosprávy. Proces registrace zahrnuje kontroly požární bezpečnosti, kolaudace nemovitosti a předložení důkazu, že jste duševně zdravý.

 

V každém objednávacím formuláři krátkodobého ubytování se nyní musí zobrazit registrační číslo bytu a do objednávky je třeba nahrát kopii vašeho pasu.

Kjótó

Povolené krátkodobé pronájmy pouze mezi 15. lednem a 15. březnem (tzn. mimo sezónu).

Yokohama a Shinjuku-ku, Nerima-ku, Bunkyo-ku a ve čtvrti Setagaya-ku v Tokiu

Provozování krátkodobých pronájmů v obytných čtvrtích povoleno pouze o víkendech a svátcích.

Shibuya a Chuo-ku v Tokiu

Povolují krátkodobé ubytování v obytných oblastech až na určité výjimky pouze během školních prázdnin. Důvodem je, aby se děti na své cestě do školy nesetkávaly s cizími lidmi (nachází se zde známá Ginza).

Boj pokračuje a online platformy se nevzdávají

V dubnu 2020 generální advokát Evropského soudního dvora v nezávazném stanovisku konstatoval, že podle práva EU by neměla být Airbnb považována za regulérního realitního agenta, ale spíše za poskytovatele digitálních informací.

 

Pokud by soud tento status potvrdil, umožnil by Airbnb a podobným platformám volně fungovat v celé EU a zásadně by je zbavil jakékoli odpovědnosti za zajištění toho, aby pronajímatelé dodržovali místní pravidla zaměřená na regulaci krátkodobého ubytování.

V Praze

Proč se nic neděje

Postižené městské části mají podstavy kontrolních úřadů, vymahatelnost postihů a jejich výše je problematická, pražští politici jsou nedostatečně důrazní v prosazování současných zákonů, zcela chybí vůle celostátních politiků cokoliv v této věci dělat (někteří politici a úředníci jsou na věci, která by měla být postihována, osobně zainteresováni). Nicméně například dle sdělení na pracovní skupině ministryně K. Dostálové k této problematice je pro užití bytu jako provozovny ubytovacích služeb nutná rekolaudace! Každopádně úředníci MMR stojí v rozporu s platnou legislativou na straně poskytovatelů a jejich tvrzení (citace) „Pokud jde o byty, ty lze dle názoru ministerstva užívat jakýmkoliv způsobem, kterým lze užívat byty,“ snad ani nemá cenu komentovat. Stejné tvrzení v jiných oblastech lidského bytí tvrdě naráží. Srovnejte se zakázaným použitím motorového vozidla jako zbraně, které policie tvrdě stíhá.

Existující formy boje s krátkodobými pronájmy

~ kontroly ze živnostenského úřadu

~ kontroly ze stavebního úřadu

~ kontroly hygieny

~ požární ochrany

Živnostenské úřady musí v souladu se zákonem spolupracovat se stavebními a rušit registraci těch provozoven, které dle SÚ neodpovídají zákonným požadavkům.

Teoreticky

Krátkodobé turistické komerční ubytování v bytech není povoleno. Bytový fond v souladu s právním řádem ČR slouží pro bydlení.

Fakticky

Probíhající kontroly jsou pomalé a bezzubé. Živnostenské odbory tolerují nedostatky. Stavební úřady v mnoha případech provedení místního šetření odmítají. Existují však i výjimky, kdy SÚ nařídí rekolaudaci bytu, neboť byt jako provozovna ubytovacích služeb nevyhovuje z mnoha hledisek.

Co tedy dělat dál?

Většina uvedených opatření je ale vlastně až druhořadých. Obce dnes mají přehled o umístění provozoven (viz www.rzp.cz), ale efektivně tato data nevyužívají. Většina provozoven je v registru umístěna v rozporu se zákonem a nikoho to netrápí. Podnět ke kontrole tedy může dát kdokoli, proč by tak nemohlo činit politické vedené obce? Ubyl by mu argument, že nemůže nic dělat.

 

Stavební úřady musí trvat na tom, že užití bytu jako provozovny ubytovacích služeb je v rozporu se kolaudací (viz konstatování kanceláře veřejného ochránce práv z 12/2019), a tento rozpor řešit. Právně bude provozovna v pořádku, pokud bude rekolaudována. K rekolaudaci se musí vyjádřit ostatní spoluvlastníci domu (SVJ), odbor územního rozvoje MHMP, HZS a Hygienická stanice. Tedy nemálo zainteresovaných stran. Proto se nedá očekávat hromadné zahlcení SÚ, neboť z oněch 15 000 bytů jich část (polovina? Třetina?) bude raději opět sloužit k bydlení a ze zbylých se k rekolaudaci rozhodne opět pouze část. Tedy v důsledku o rekolaudaci požádá možná pětina původního objemu? To není nezvládnutelné číslo…

 

Pracovníci odborů životního prostředí jsou těmi, kteří se mají starat o to, aby prostředí, ve kterém všichni žijeme, vyhovovalo obecným podmínkám pro život. Tedy z hlediska řešení problematiky každý poskytovatel ubytovacích služeb, tj. podnikatel, který ve svých provozovnách produkuje podnikatelský odpad, musí mít vlastní popelnici – pokud umisťuje odpad z hotelových pokojů v bytech do nádob na komunální odpad, činí tak v rozporu se zákonem!

 

A to není zdaleka vše, podrobnosti v souvislostech najdete v materiálu Hotel v činžáku (https://sites.google.com/site/snesitelnebydleni/ home/hotel-v-cizaku, spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s.)

Návrhy Prahy

Kromě povinnosti platforem poskytovat obcím informace o počtu pronajímaných bytů a jejich využívání chce Praha prosadit další opatření.

 

1/ Samospráva má mít možnost nařízením regulovat služby na svém území, například pomocí omezení počtu dní, kdy je možné byt pro tyto účely v roce využívat.

 

2/ Posílit by se měly i pravomoci vlastníků ostatních bytů a jejich společenství, aby musel majitel bytu pro Airbnb nejprve získat jejich souhlas.

 

3/ Posledním navrhovaným krokem je úprava stavebních předpisů tak, aby byty trvale využívané ke krátkodobým pronájmům musely splňovat stejné normy z hlediska bezpečnosti a požární prevence jako hotely.

Radikální přístupy

Berlín

V německé metropoli je celkem více než 1,9 milionu bytů. V nájmu jich je naprostá většina – zhruba 86 procent, respektive 1,63 milionu.

Zastupitelstvo Berlína rozhodlo, že na pět let zmrazí výši nájemného. Tento krok je v Německu zatím nejdalekosáhlejším opatřením proti rychle rostoucím nájmům. Zmrazení bude platit zpětně k červnu 2019. Pro velkou část berlínských bytů to znamená, že je především v závislosti na jejich stáří a vybavení bude možné pronajímat jen za ceny v rozmezí 3,92 až 9,8 eura za metr čtvereční (99 až 247 korun).

 

Dnes jsou ceny dvojnásobné. Na novější byty, do nichž se lidé nastěhovali od roku 2014, se toto opatření nevztahuje. Pokud bude cena o 20 a více procent vyšší než stanovený strop nájemného, může se nájemník dožadovat nápravy. Majiteli bytu v takovém případě hrozí pokuta až 500 tisíc eur (12,6 milionu korun).

Barcelona

Město vydalo výzvu, aby majitelé bytů, jež v předchozích dvou letech jejich majitelé nevyužívali ani je nenabízeli k pronájmu, nejpozději do měsíce nabídli byty k pronájmu, jinak bude radnice vlastníky pokutovat a v krajním případě může sáhnout až k vyvlastnění. Nemovitost by se tak stala majetkem města. Nejednalo by se tedy jen o to, že by město mělo právo nemovitost využívat, jak tomu bylo v předchozích případech vyvlastnění na území Barcelony. Město by tyto byty od vlastníků odkoupilo za polovinu jejich tržní ceny.

Lisabon

V rámci programu Renda Segura (jistý pronájem) město navrhlo majitelům bytů provozujících krátkodobé pronájmy pronajmout byt městu na dobu nejméně pěti let.

Město bude mít na starost vyhledání nájemců prostřednictvím programu dostupného bydlení zaměřeného na mladé lidi a rodiny s nízkým příjmem. Pronájem je stanoven na maximální částku mezi 450 eury (12 000 Kč) za měsíc za byt s jednou ložnicí až po 1 000 eur (26 700 Kč) za větší dům. Pro pronajímatele je to sice méně, než by dostali z pronájmu turistům, ale je to s minimálním rizikem a bez problémů.

Program majitelům bytů přinese také osvobození od daně z nemovitosti a daně z kapitálových výnosů.

V rámci prvního kola programu od poloviny května do konce června se Lisabonu podařilo získat 177 bytů. Město plánuje na září druhé kolo, a pokud by se podařilo počty dále zvýšit, mohlo by to mít na trh bydlení pozitivní dopad.

Česká republika – více stavět a zdanění?

Regulaci nájmů například po vzoru Berlína, který minulý měsíc výši veškerých nájmů ve městě na pět let zmrazil, navrhuje vládní ČSSD v čele s ministryní práce a sociálních věcí Jany Maláčové. ČSSD podle Maláčové hledá recepty na prudké zdražení bytů a vysoké nájmy. Vedle výstavby městských nebo státních nájemních bytů či přísných pravidel pro Airbnb by to mohla podle sociálních demokratů být právě i regulace nájemného.

 

Anketa Práva

Projekt Praha – město pro lidi

„Musíme řešit dostupné bydlení, ale je otázka, kdo u nás kupuje byty, jestli to nejsou různí investoři z ciziny, kteří to mají na kšeft. Na to připravujeme daňové opatření. Ale hlavně je třeba stavět. Když se nájemné platí z dávek, tam by se o regulaci uvažovat mělo, ale problematiku musíme probrat globálně.“

Premiér Andrej Babiš

„S návratem k regulovaným nájmům by se vrátily podobné problémy, jaké s nimi byly v minulosti. Nepřinese to dostatek peněz potřebných pro údržbu a reinvestice do bytového fondu. Hrozí také opětovné černé kšeftování s byty, tedy přenechávání nájemních smluv s výhodnějším nájemným za úplatu. V neposlední řadě to odradí investory a obce od toho, aby ve větší míře financovali výstavbu nových nájemních bytů, protože se jim to prostě nevyplatí. Problém nedostatečné nabídky bytů se tím nijak nevyřeší, naopak se prohloubí.“

Poslanec ODS Vojtěch Munzar

„Regulované nájemné není řešením, protože tyto byty by zmizely z běžného trhu s bydlením. Výstavbě státních a městských bytů bychom se nebránili, ale vláda se pouze ohání programem Výstavba, který zvládl jediný projekt v minulém roce. To je úplné nic. Letos mají naplánované, že přes program Výstavba půjde asi 370 milionů.“

Poslankyně za Piráty Olga Richterová.

„Regulace situaci vyřešit nemůže, protože je nedostatek bytů. Jediným řešením je, že obce začnou stavět více bytů, a tak se sníží i komerční nájemné.“

Místopředseda lidovců Jan Bartošek