Projekt Praha – město pro lidi

PLOVÁRNA

Konceptem naší plovárny se stal OSTROV uprostřed řeky. Plovoucí ostrov. Jsou to právě ostrovy, které Pražanům po staletí slouží jako místo konání společenských aktivit a pořádání kulturních akcí. Plovárna by měla sloužit hlavně Pražanům a navrátit život přímo na vltavskou hladinu.

Autoři: Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Michal Volf

Proč a jak projekt vznikl?

V září 2011 jsme navrhli plovoucí plovárnu pro Prahu. V této fázi nikoho nenapadlo, že by se mohlo uvažovat o realizaci. Chtěli jsme se zapojit do rostoucí diskuze o využití Vltavy projektem s reálným základem, který by naznačil jednu z možných cest využití řeky.

 

Řeka skýtá obrovský potenciál coby součást městského veřejného prostoru. Je místem, kam mají obyvatelé přirozenou potřebu chodit, ať už na náplavky, na ostrovy nebo na šlapadla. Dlouhodobým cílem by měla být postupná kultivace a zpřístupnění břehů, a hledání vhodných funkcí, které by doplnily vnitřní město. Plovoucí objekty nezatěžují nábřeží novou zástavbou a doplňují urbanistickou strukturu s ohledem na stávající vazby.

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

KONCEPT

Praze chybí platforma, která v srdci města umožňuje nerušené koupání. Podobná koupaliště jsou například v Berlíně, ve Vídni, v Paříži i v New Yorku. V Praze měla tradici od počátku 19. století až do konce 70. let století dvacátého. Vinou úpadku veřejných prostor za normalizace i vzrůstajícího znečištění říčních vod se obyvatelé od řeky odvrátili a přestali ji vnímat jako nedílnou součást svého života.

Projekt Praha – město pro lidi

Technické údaje

  • průměr plovárny 50 m
  • bazén délky 25 m
  • 24 kabinek pro variabilní využití
  • přístup po pontonové lávce nebo lodičkou
  • říční voda filtrována membránou
Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

Aby byl objekt plovárny využitelný během celého roku, navrhujeme jako další funkce tržiště nebo platformu pro pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. Plovárna by se měla stát místem, kam budou lidé chodit za různým účelem ve všech ročních obdobích.

Plovárna by poskytovala zázemí pro bar přístupný jak od koupaliště, tak pro lodičky přímo z řeky. Součástí bude sauna a parní lázeň. Část je vyhrazena pro děti, odpočívárna s lehátky, šatny a WC.

 

Plocha kruhového bazénu bude v zimě využitelná jako kluziště – díky tomu se na Vltavu vrátí další dlouho opomíjená tradice. Kluziště nevznikne přímo na vodní hladině, ale na vybedněné ploše, která umožní vytvoření slabé ledové vrstvy dostačující pro bruslení.

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

MÝTY

1/ Plovárna je ukotvena u Mánesa

Tato informace vznikla na základě vizualizací, pro které byly zvoleny významnější pražské pohledy na Vltavu. Z počátku jsme chtěli projekt jednoznačně začlenit do centra Prahy. Chtěli jsme ukázat, že ať bude plovárna kdekoliv, vždy panorama pouze doplní, aniž by ho negativně narušila.

2/ Plovárna je přístupná pouze na lodičce

V první fázi jsme tímto záměrem chtěli posílit romantickou představu o ostrově, coby klidném uzavřeném prostoru v rámci hlučné metropole. Po úvodních konzultacích jsme však do projektu zahrnuly přístupovou lávku, která v realitě bude nezbytná.

3/ Řeka je studená tak, že se v ní nedá koupat

Vltavská kaskáda (soubor vltavských přehrad) byla budována od 30. let 20. století, do konce 50. let. Voda ve Vltavě ochladila – přehrady vypouštějí vodu z větších hloubek, zatímco teplejší voda zůstává na povrchu. Tento fakt nezabránil Pražanům v koupání, a plovoucí platformy a plovárny se těšily zájmu obyvatel až do konce 70. let. Jedním z důvodu pro ukončení obliby plováren, který uvádějí pamětníci, byly chátrající konstrukce, o které během normalizace nikdo nepečoval. Dalším podstatným důvodem byla špinavá voda způsobená necitlivým charakterem socialistického průmyslu podél povodí. Dalším argumentem pro adekvátní teplotu vltavské vody je říční plovárna v Kodani, od architektonické kanceláře BIG. Kodaň je o dost chladnější město a tamní plovárna se i přesto těší živému zájmu dánských obyvatel.

Současný stav a cena projektu

Probíhají jednání s městem nad možnostmi realizace. Jednou z nich je například spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

 

Odhadovaná realizační cena vyobrazené plovárny je zhruba 30 milionů korun. Tato cena je hrubým odhadem na základě materiálového a konstrukčního řešení. Odhadovaná návratnost investice přibližně do deseti let – provoz plovárny za tím účelem poskytuje alternativní funkční využití – koncerty, trhy, výstavy. Součástí plovárny by se však mohla stát i celoročně otevřená restaurace.