Projekt Praha – město pro lidi

Parkování

Hlavním problémem dnešních měst je, že parkování je příliš mnoho a ve většině případů je příliš levné.

5.1
milionu registrovaných vozidel
30%
městské dopravy jsou auta hledající parkování
95%
svojí životnosti je průměrné auto někde zaparkované

Parkovací místa samozřejmě levná nejsou, jsou naopak velmi drahá. Jen stavební náklady na libovolné místo jsou většinou výrazně vyšší než hodnota na nich zaparkovaného auta.

 

Autor textu: Peter Bednár

NÁKLADY

Ideální parkovací stání:

Projekt Praha – město pro lidi

Ideální cena za parkování:

0 Kč

Stavební náklady na jedno parkovací stání:

100000
nadzemní garáž
50000
terén
500000
podzemní garáž

NORMY

01

Normy vyžadují pro všechny stavby povinné parkování bez ohledu na kontext, urbanistické principy a poptávku.

02

Levné parkování dotuje automobilovou dopravu na úkor všeho ostatního a promítá se do ceny všech služeb a zboží, degradace prostředí, dražšího bydlení, ztraceného času v dopravních zácpách a prodlužování výstavby.

Místa, kde se relativně dobře parkuje, například velká parkoviště u obchodních center na periferii, jsou ta, která chceme co nejrychleji opustit. Naopak ta místa, kde pobývat chceme, se vyznačují tím, že se tam parkuje extrémně špatně, anebo vůbec.

VÝMĚRA

Téměř každá česká novostavba je ve skutečnosti navržená primárně jako podzemní parkovací garáž a vše, co je nad zemí, se musí podřídit. Nemožnost postavit byty bez parkování je jednou z hlavních příčin krize bydlení. Čím menší (a levnější) byt je, tím větším dílem se na něm podílí podzemní parkování – u typického bytu parkování cca 10–30 procent z ceny. Navíc toto místo k bytu automaticky nepatří a většinou musí se koupit separátně – za parkování tak platíme dvakrát.

Dvě nové bytové výstavby, obě jsou pro podobnou příjmovou skupinu, ale rozdíl je, že česká ulice je navržená s 1,5 stáními na byt, rakouská s 0,7 auty na byt. Výhody jsou poměrně jasné, zatímco přízemí a uliční profil horní ulice tvoří neprůhledné zdi s garážemi, u dolní je v ulici celá řada obchodů, služeb a veřejné vybavenosti.

Velikost a dispozice typického českého bytu v novostavbě nevychází z představy o tom, jak dobře bydlet, vychází z geometrie povinné parkovací garáže pro 1,5 auta na byt.

Z tohoto kruhu je nutné někde vyskočit, a nejjednodušší (i když nejvíc výbušná) je právě revize parkovacích kapacit.

ŘEŠENÍ

A vyřešit se dá jednoduše, a to tržní cenou za parkování.

CO S PARKOVÁNÍM?

01

Deregulace pro výstavbu nových míst v budovách – každý ať si jich postaví, kolik chce.

02

Cena za veřejné parkování nastavená tak, aby se vždy dalo zaparkovat.

03

Okamžitě zastavět každé
povrchové parkoviště ve městě
– kompaktní město, kde je
všude blízko a dá se realisticky
a příjemně přepravovat pěšky
a MHD, je ta nejlepší a nejlevnější
dopravní politika.

04

Prostor v ulicích věnovat doslova
na cokoliv jiného než parkování,
vše bude mít lepší dopad na
kvalitu a hodnotu okolí.

05

Výnosy z veřejného parkování
investovat do bezprostředního
okolí místa, kde parkování
probíhá.