Projekt Praha – město pro lidi

Vltava dnes

Divoká komercializace Vltavy. Od Jiráskova mostu až po Štefánikův most je Vltava přecpaná výletními loděmi.

Oblíbené náplavky se proměnily na pouhé odkladiště lodí.

Lodě a emise

Lodní doprava je celosvětově jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. Jedna zaoceánská loď vytvoří tolik emisí jako 15 milionů automobilů.

 

Nafta používaná v lodních motorech obsahuje více síry než standardní nafta. Lodní motory navíc neobsahují filtry pevných částic.

 

80 % všech výletních lodí plujících v historickém centru Prahy je starších 25 let.

Prostor před Karlovým mostem se dnes emisemi z motorů vyrovná i magistrále před Národním muzeem.

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

Jakost vody

Při výtoku z kaskády přehrad je před Sázavou Vltava velmi čistá. Přítoky Sázavy a Berounky se postupně kvalita vody snižuje, ale už při soutoku s Berounkou je relativně velmi dobrá. Kvalitě vody prospívá výstavba a hlavně modernizace čističek odpadních vod v posledních letech.

 

Z ryb se celkem běžně vyskytuje chráněná vranka obecná, pstruh, maréna, štika, plotice, perlín, hořavka, karas, cejn a mnohé další ryby. Celkem se v Praze nachází až 33 druhů ryb.

Vraťme raději řeku lidem a pstruhům.

Co je potřeba udělat, aby byla Vltava znovu čistá a přívětivá?

01

Prodloužení vltavské a labské
vodní cesty na 338 kilometrů.
Velké nákladní lodě by tak mohly
proplouvat Prahou až do přístavu
v Radotíně, na Labi by pak
končily v Pardubicích.

02

1,6 miliardy korun investic na
úpravy Vltavy před Prahou
a v hlavním městě. Primárně
prostřednictvím přestavby mostů
tak, aby zde mohly podplouvat
objemnější lodě.

Projekt Praha – město pro lidi

03

Investice 650 milionů korun na
stavbu nové plavební komory
na Smíchově.

04

Svoz komunálního odpadu
loděmi do nové čističky na
Císařském ostrově.

05

Nepovolit výstavbu druhé plavební
komory na Dětském ostrově a omezit počet
proplavených lodí existující komorou na
1 000 lodí měsíčně.

06

Snížit počet kotvišť v širším centru města
a důsledně kontrolovat počet lodí na nich
uvázaných.

07

Snížit o 75 % počet výletních lodí korzujících
v úseku Karlův most – Mánesův most.

Projekt Praha – město pro lidi

08

Zakázat všem lodím na Vltavě
vypouštět odpady do řeky a pravidelně
kontrolovat emise.

09

Zamezit vypouštění odpadních vod do řeky
domácnostmi a podniky a vytvořit retenční
nádrže, které by pobraly z dešťové kanalizace
přebytky vody z přívalových dešťů.

10

Modernizovat stávající čističky
odpadních vod.

Projekt Praha – město pro lidi

Příklady ze zahraničí

Berlín

Aarhus

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

Basilej

Helsinki