Projekt Praha – město pro lidi

Města budoucnosti

už dnes!

Paříž ~ město patnácti minut

Projekt Praha – město pro lidi

Radnice města si dala za úkol přeměnit Paříž na město čtvrtí, kde vše, co potřebujete, najdete do 15 minut od domova. A to vše nejlépe bez auta! Z 85 000 venkovních parkovacích míst město plánuje zrušit 60 000. Od Seiny auta již zmizela, cyklistické stezky se prodlužují, dieselová auta mají být ve městě zakázána v roce 2025 a benzínová v roce 2030. MHD je pro důchodce, invalidy a děti do 11 let zdarma.

Oslo ~ město cyklistů a chodců

Město si dalo za cíl snížit počet aut ve městě o 30 %. V roce 2017 se zvýšilo mýtné ve městě o 70 % a parkovné o 50 %. Na 100 místech ve městě bude v příštích čtyřech letech rychlost snížena na 30 km/h. Snižuje se rovněž počet parkovacích míst pro auta a počet pruhů pro auta. Výsledek – snížení počtu aut za poslední 3 roky o 6 %, a především – v minulém roce nebyl hlášen ani jeden mrtvý chodec!

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

Helsinky ~ postupné snižování rychlosti ve městě

V centru města a rezidenčních místech je nejvyšší povolená rychlost automobilů stanovena na 30 km/h. Ve větším centru na 40 km/h. Ani v Helsinkách nezemřel v roce 2019 žádný chodec pod koly aut!

-1 % průměrné rychlosti
=
-4 % úmrtí na silnici

Projekt Praha – město pro lidi

Barcelona a Vitoria Gasteiz ~ superbloky

Většina měst na světě je postavená z bloků domů. Tato města se rozhodla, že budou vytvářet superbloky s devíti existujícími bloky domů a uvnitř tohoto bloku omezí dopravu pouze na rezidenty a obsluhující dopravu. Uvnitř bloků zmizí tranzitní doprava, zvětší se prostor pro zeleň a volný oddych rezidentů. Výsledky z Vitorie Gasteiz – pěší zóny se zvětšily ze 45 % na 74 %. Hlavním výsledkem bylo snížení emisí oxidu dusíku o 42 % a 38% snížení prachových částic ve vzduchu.

25 % obyvatel Gentu se rozhodlo změnit svoje dopravní návyky nákupem (elektro)kola, předplacením si místní veřejné dopravy nebo zřízením carsharingového účtu.

Gent ~ Circulatieplan

Základem cirkulačního plánu bylo rozšíření pěších zón s omezeným provozem v nejstarší části centra. Plán vymezil celkem pět oblastí, v jejichž ulicích je zakázáno parkovat. Každá zóna má jinou přístupovou cestu s kamerou, která čte poznávací značky. Povolení se váže na SPZ a je vydáváno do jednotlivých zón. Automobily s povolením sem mohou vjet pouze v době mimo špičku (11–18 h), kdy je oblast ryze pěší zónou. Také kolo může být v tento čas zónami pouze vedeno. Mimo špičku se zde mohou automobily i cyklisté pohybovat maximální rychlostí 5 km/h.

 

Plán mobility v Gentu předpokládal nárůst cyklistických cest z 22 % v roce 2016 na 35 % do roku 2030. Namísto toho, po neuvěřitelném nárůstu používání kol, dosáhli daného cíle v loňském roce, o 11 let dříve, než bylo plánováno.

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

Moskva ~ Moje ulice

V roce 2015 Moskva zahájila projekt Moje ulice. V rámci tohoto programu bylo 300 ulic kompletně upraveno. Zmizely z nich tisíce stánků, velké ulice, jako je Moskevská okružní ulice nebo ulice Tverská, byly zúženy a chodníky se naopak rozšířily. V ulicích se objevily tisíce nových stromů, byly upraveny stovky parků, kulturních památek a domů. Počet chodců a cyklistů se zvýšil v centru města o 23 %.

Projekt Praha – město pro lidi