Projekt Praha – město pro lidi

MÝTO V PRAZE

Mýto na všech velkých ulicích v Praze a pro všechny automobily.

Hlavním důvodem potřeby zavést mýto v Praze je, že je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak zde rychle snížit počet automobilů. Spolu s takovými opatřeními, jako je snižování počtu pruhů pro automobily, radikálním omezením tranzitní dopravy na obou březích Vltavy a snížení rychlosti v centru města na 30 km/h se ve městě skokově zlepší kvalita ovzduší.

 

Mýto již několik let funguje v Singapuru, Londýně, Oslu či Miláně. Mýto připravují New York, Chicago, Los Angeles, Lyon, Rennes, Marseille a další města.

 

V německých městech se postupně zavádí zákaz vjezdu aut s naftovými motory.

Hlavní argumenty pro zavedení mýta jsou:

Podpora využívání veřejné dopravy: více cestujících využívajících veřejnou dopravu znamená, že budou generovány i vyšší příjmy pro MHD, jež se investují do systému veřejné dopravy.

 

Snížením počtu aut se zkrátí doba cestování a zvýší produktivita dopravců.

 

Sníží se znečistění ovzduší: méně automobilů znamená menší znečištění. Znečištěný vzduch představuje vážné zdravotní problémy, zvyšuje úmrtnost i náklady na zdravotní péči. Pro města řešící znečištění ovzduší mohou být poplatky za přetížení klíčem ke zlepšení kvality ovzduší.

 

Podpora inovace v dopravě: řešení, jako jsou sdílené automobily a elektromobily, budou přitažlivější, protože řízení tradičních automobilů bude dražší.

 

Snížení veřejných výdajů na silniční infrastrukturu: méně řidičů na silnicích sníží poptávku po financování silnic, protože bude méně opotřebení.

 

Snižování úmrtnosti na silnicích: dopravní nehody se přirozeně snižují s menším počtem řidičů na silnici.

 

Růst kvality života: menší provoz, menší znečištění a lepší veřejná doprava – to vše pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel v zóně mýta. Mobiliář zahrnuje WC, občerstvení, lavičky napevno s kvalitními opěrkami i přesuvné židle.

Argumenty proti zavedení mýta:

Růst sociální nerovnosti: paušální poplatek mýta nepřiměřeně zasáhne chudší lidi, kteří si nemohou dovolit poplatek zaplatit. Ti, kdo si mohou poplatky dovolit, budou těžit z prázdnějších silnic a kratších dob cestování.

 

Implementace a údržba infrastruktury: systém mýtného vyžaduje pro efektivní fungování financování a vyspělou technologii.

Hlavním důvodem potřeby zavést mýto v Praze je, že je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak zde rychle snížit počet automobilů. Spolu s takovými opatřeními, jako je snižování počtu pruhů pro automobily, radikálním omezením tranzitní dopravy na obou březích Vltavy a snížení rychlosti v centru města na 30 km/h se ve městě skokově zlepší kvalita ovzduší.

 

Mýto již několik let funguje v Singapuru, Londýně, Oslu či Miláně. Mýto připravují New York, Chicago, Los Angeles, Lyon, Rennes, Marseille a další města.

 

V německých městech se postupně zavádí zákaz vjezdu aut s naftovými motory.

Mýto na všech velkých ulicích v Praze a pro všechny automobily.

Projekt Praha – město pro lidi

Mýto – poplatky a slevy

1/ bez poplatků

~ invalidé
~ policie
~ hasiči
~ záchranné služby
~ a další

 

2/ slevy

~ pro rezidenty
~ zásobování a rozvážková služba
~ vjezd do zón v určitou denní dobu

 

3/ krátkodobé tříleté stimulační slevy a poté plné mýto

~ hybridy
~ elektromobily
~ carsharingové služby

Emise nejsou jediným problémem automobilové dopravy

Ovzduší se okamžitě nevylepší, jakmile auta budou mít elektrický nebo vodíkový pohon. Prach z brzd a pneumatik automobilů dnes znečišťuje ovzduší města z 50 %. Fragmenty mikroplastů z pneumatik, povrchů silnic a brzd proudí také do řek a nakonec do moře. Další znečištění vzniká z částic uvolňujících se při drolení asfaltu a víření prachu ležícího na vozovce projížděním automobilů. Auta je nutné zpoplatnit všechna a slevy je třeba zavádět pouze jako zvýhodnění pro určité skupiny lidí nebo krátkodobě pro určité druhy aut nebo služby.

 

Již v době před pandemií koronaviru se začal po prvopočátečním poklesu automobilů v Londýně jejich počet zvyšovat. Důvodem bylo, že lidé změnili přístup k používání přepravy osob i věcí. Tento přístup vedl k tomu, že se snížila potřeba míst pro parkování. Počet aut v zónách však začal narůstat. Podobná situace je i v Moskvě, kde po drastickém zdražení parkování lidé začali používat alternativní dopravu (carsheringové firmy mají parkování zdarma a ceny taxíků neustále klesaly), ale znovu začíná narůstat počet aut ve městě. Doba koronavirová zase stimuluje popularitu rozvážkových služeb…

Velkou otázkou je, jaké slevy poskytovat rozvážkovým službám, carsharingu nebo taxíkům.

Projekt Praha – město pro lidi

Města s nejlevnějším metrem

Kyjev a Minsk ~ cca 7 korun
Moskva, Bukurešť ~ cca 13 korun
Sofie ~ cca 20 korun
Praha ~ 24 korun
Varšava, Tallinn,
Budapešť ~ cca 25 korun
Atény, Lisabon ~ cca 36 korun
Berlín a Paříž ~ cca 43 korun

Město s nejdražším metrem v Evropě

Londýn ~ cca 145 korun