Parkování

Parkování

Hlavním problémem dnešních měst je, že parkování je příliš mnoho a ve většině případů je příliš levné.

Mýto v Praze

Mýto v Praze

Mýto na všech velkých ulicích v Praze a pro všechny automobily.

Smetanovo nábřeží a zákaz tranzitní dopravy

Smetanovo nábřeží a zákaz tranzitní dopravy

Města budoucnosti

Města budoucnosti

25 % obyvatel Gentu se rozhodlo změnit svoje dopravní návyky nákupem (elektro)kola, předplacením si místní veřejné dopravy nebo zřízením carsharingového účtu.

Estetika přestupu na šetrnou mobilitu

Estetika přestupu na šetrnou mobilitu

Mobilita a dostupnost našich měst a sídel je základním předpokladem pro účast na prosperitě naší společnosti. Hospodářství, efektivita ekonomiky, zaměstnanost, vzdělávání a potřeby našeho denního života jsou závislé na spolehlivě fungující dopravní infrastruktuře.